Dylana Donker op Facebook

Dylana Donker op Twitter

Dylana Donker op Instagram

Tel: 0252-769 103   |   E-mail: info@dylana-donker.nl

Privacybeleid

De algemene voorwaarden en ons privacybeleid zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Dylana’s Dance Center te Nieuw-Vennep. gevestigd op de Haverstraat 103, 2153 GD, en met inschrijfnummer KvK: 34254863.

Dylana’s Dance Center verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG). Dylana’s Dance Center is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: WBP).

Met het akkoord gaan van onze algemene voorwaarden middels het invullen van uw gegevens op het inschrijfformulier, gaat u automatisch akkoord met ons privacybeleid. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Persoonsgegevens

Dylana’s Dance Center verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hiervoor is toestemming gegeven en de gegevens maken deel uit van de overeenkomst tussen u en Dylana’s Dance Center.

Op het moment van inschrijving voor een danscursus, vragen wij u uw gegevens in te vullen in onze online applicatie. Deze gegevens zullen wij verwerken om de inschrijving compleet te maken, om tot automatische incasso over te kunnen gaan en voor vervolging van inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten en diensten van Dylana’s Dance Center. Een aantal van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en indien er bepaalde diensten voor u uitgevoerd moeten worden, zoals een incasso. Wij verwerken uw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b van de WBP.

De gegevens die wij van u vragen zijn:

1. Voor- en achternaam;
2. Adresgegevens;
3. E-mailadres;
4. Telefoonnummer;
5. Naam rekeninghouder;
6. IBAN rekeningnummer;
7. Keuze les, lesdag en tijd;
8. Leeftijd;
9. Geslacht;
10. Hoe u bij Dylana’s Dance Center terecht bent gekomen;
11. Uw accordering voor het voor gezien en ontvangen van de verklaring van onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Dylana’s Dance Center werkt met het digitale automatiseringssysteem Trainin BV.

De gegevens van 1 t/m 6 en 11 gebruiken wij om een account aan te maken in ons registratie ledenadministratiesysteem van Trainin B.V. Dit systeem verwerkt de automatische incasso en andere betalingsmogelijkheden.

Tevens kunnen wij contact met u opnemen. De gegevens die u invult bij punt 7 t/m 9 is van belang om u bij de juiste les in te delen. Tevens willen wij graag weten hoe onze bezoekers bij Dylana’s Dance Center terecht komen en daarom vragen wij u om deze gegevens vermeld bij punt 10.

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen in ons digitaal registratie ledenadministratiesysteem. Daarnaast maken wij gebruik van presentielijsten. Op de presentielijst staan uw voor- en achternaam en de datum waarop u een les heeft gevolgd. Dit als extra controle op het aantal lessen dat u volgt, naast ons registratie ledenadministratiesysteem. Na gebruik worden de presentielijsten verwerkt en vernietigd.

Bewaartermijn

Dylana’s Dance Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit geldt in ieder geval voor de periode dat u goederen en/of diensten afneemt, tot maximaal 5 jaar na afronding van de laatste werkzaamheden, diensten en/of geleverde producten. Indien het wettelijk verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bewaar-/administratieplicht, dan zullen wij de betreffende wettelijke bewaartermijn hanteren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies en Google Analytics

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren, worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden op het moment dat u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, gebruiken wij Google Analytics. Met deze informatie kunnen wij onze website optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vindt u op de desbetreffende website.

Social Media, links, foto en/of filmgebruik

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Dylana’s Dance Center. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Wij willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Dylana’s Dance Center vraagt altijd toestemming aan betrokkenen om personen te mogen fotograferen en/of filmen en deze media te gebruiken voor communicatiedoeleinden, publicatie op de website, sociale media en/of voor gebruik op folders of posters.

Cameratoezicht

Voor uw en onze veiligheid is Dylana’s Dance Center voorzien van camerabewaking. Op de plekken waar wij camerabewaking inzetten, wordt dit duidelijk vermeld. De bewakingsbeelden worden veilig opgeslagen en hebben een bewaartermijn van enkele dagen. De beelden worden uitsluitend gebuikt uit beveiligingsoogpunt. Bij het verstrekken van de beelden hanteren wij de wettelijke regelgeving.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van de gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om deze persoonsgegevens te rectificeren. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van of het overdraagbaar maken van uw gegevens.

Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan het versturen van een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@dylana-donker.nl.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.